Uni-Plantae.sk
Uni-Plantae.sk
Záhrady a sady priamo pre Vás

Záhradná architektúra

Projekty okrasných záhrad

Projekty intenzívnych a extenzívnych ovocných sadov

Odborné poradenstvo

Realizácia okrasných záhrad

Realizácia nových súkromných a verejných priestorov

Rekonštrukcia starých súkromných a verejných priestorov

Odborné poradenstvo

Údržba okrasných záhrad

Komplexná údržba trávnikov

Rez a tvarovanie okrasných drevín

Starostlivosť o trvalkové výsadby

Čistenie ruderálnych porastov

Rez a výrub vzrastných stromov

Údržba vodných plôch

Realizácia a údržba ovocných sadov

Výsadba intenzívnych a extenzívnych ovocných sadov

Odborný rez ovocných stromov a krov

Starostlivosť o trávne podrasty ovocných sadov

Odborné poradenstvo

Záhradné prvky

Tvorba úžitkových a okrasných vyvýšených záhonov

Interaktívne prvky

Oporné konštrukcie pre popínavé rastliny

Závlahové a oporné systémy

Závlahové systémy do okrasných záhrad

Závlahové systémy do ovocných záhrad

Oporné systémy pre drobné ovocie

Oporné systémy pre ovocné stromy